Arzfi-Exchange-Crypto
warning توجه:
تمامی مبالغ واریزی در ارزفی از طریق سیستم پایا و طی بازه های زمانی واریز پایا در روزهای کاری انجام میشود
برداشت ریالی
warning توجه:
حداقل مبلغ برداشت 300,000 تومان میباشد.
warning توجه:
کامزد برداشت های ریالی 5,000 تومان میباشد.
کل موجودی
شماره شبایی که قصد واریز با آن را دارید انتخاب کنید:
0%
میزان برداشت در۲۴ ساعت
0 تومان
موجودی کل
0 تومان
قفل شده
0 تومان
قابل برداشت
0 تومان
‍10 برداشت آخر
تاریخ
مقدار(تومان)
شبای مقصد
کارمزد(تومان)
وضعیت
کد تراکنش
عملیات